ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012002
PERCODE 6 หลัก690317
กระทรวง 10 หลัก1053690317
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ชื่อ (อังกฤษ)TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO UTTARADIT
หมู่ที่227
ถนน1
หมู่บ้าน
ตำบลผาจุก
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055479933
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.tunu.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/iVKG5KtbBDs8Kw1y9

พิกัด


Latitude
17.6793364056
Longitude
100.23162313

128 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพชมเชย ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 3 การมีงานทำ - มีอาชีพ โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพดีเยี่ยม ระดับชาติ
(สพฐ.)