สถิติ/บริการ

5,412

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน90416.70%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา4388.09%
ข้อมูลสถานศึกษา3306.10%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3215.93%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2143.95%
คณะกรรมการ2063.81%
ผลสอบ O-Net1883.47%
โครงการในโรงเรียน1863.44%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ1773.27%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1753.23%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1723.18%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1552.86%
ตารางจำแนก.เพศ1402.59%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1292.38%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา1061.96%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1051.94%
สถิติ/บริการ971.79%
แนวโน้ม จำนวน นร.961.77%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ911.68%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ911.68%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง881.63%
บุคลากรเกษียณอายุ831.53%
ภาพรวมระดับจังหวัด801.48%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น791.46%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา671.24%
นร.จำแนกตามอายุ631.16%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน601.11%
นร.จำแนกตามความพิการ591.09%
ผลสอบ RT460.85%
ผลสอบ NT430.79%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส350.65%
นร.จำแนกตามสัญชาติ350.65%
รายงานบริหารงบประมาณ320.59%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.280.52%
ตรวจผลการเรียน นร.260.48%
นร.จำแนกตามศาสนา250.46%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน250.46%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.42%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.42%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ230.42%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง220.41%
นร.จบการศึกษา ป.6150.28%
นร.จบการศึกษา ม.3130.24%
นร.จบการศึกษา ม.690.17%