สถิติ/บริการ

6,562

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน105016.00%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา5378.18%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด4396.69%
สรุป นร.รายชั้นเรียน3305.03%
ข้อมูลสถานศึกษา3305.03%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2954.50%
คณะกรรมการ2323.54%
ผลสอบ O-Net2093.19%
โครงการในโรงเรียน2093.19%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1962.99%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ1952.97%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1912.91%
ตารางจำแนก.เพศ1672.54%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1512.30%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1382.10%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา1191.81%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1101.68%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ1071.63%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1051.60%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง1031.57%
แนวโน้ม จำนวน นร.1031.57%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา991.51%
สถิติ/บริการ971.48%
บุคลากรเกษียณอายุ961.46%
นร.จำแนกตามความพิการ811.23%
นร.จำแนกตามอายุ801.22%
ภาพรวมระดับจังหวัด801.22%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน610.93%
ผลสอบ RT610.93%
ผลสอบ NT530.81%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส530.81%
นร.จำแนกตามสัญชาติ410.62%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.350.53%
นร.จำแนกตามศาสนา320.49%
รายงานบริหารงบประมาณ320.49%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน300.46%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ290.44%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง290.44%
ตรวจผลการเรียน นร.260.40%
นร.จบการศึกษา ป.6240.37%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.35%
นร.จบการศึกษา ม.3230.35%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.35%
นร.จบการศึกษา ม.6170.26%