แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1053690315 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐ2,677741144126126-----4.76%
1053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ผาจุก8553011224442--+2+4.76+4.76
1053690322 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนบ้านแก่ง7832211223939-----5.13%
1053690316 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐ3,031781144144144-----8.33%
1053690328 บ้านโคนพิทยาพิชัยบ้านโคน1461111111110--+1+10-
1053690329 ดาราพิทยาคมพิชัยบ้านดารา104611--1210--+2+20+20
1053690318 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่า172911111010-----
1053690319 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์แสนตอ150611111010-----10%
1053690321 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์น้ำริด2281211111911--+8+72.73+72.73
1053690327 พิชัยพิชัยในเมือง2,1315511449999-----7.07%
1053690330 ลับแลศรีวิทยาลับแลไผ่ล้อม1601211111210--+2+20+20
1053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลด่านแม่คำมัน1961211111310--+3+30+30
1053690331 ลับแลพิทยาคมลับแลฝายหลวง2031111111412--+2+16.67-8.33%
1053690333 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันบ่อทอง4701811112623--+3+13.04+13.04
1053690325 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่า5121811112926--+3+11.54+11.54
1053690323 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลา6252511213433-+1+1+3.03+3.03
1053690326 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคก6101811113029--+1+3.45+3.45
1053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดแสนตอ7552311224038--+2+5.26-
1065360459 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทอง3,051841144144146---2-1.37%-8.9%
1065360460 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกในเมือง3,076811144147147-----4.08%
1065360461 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกในเมือง2,406631144111112---1-0.89%-6.25%
1065360462 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกหัวรอ1,5224111337577---2-2.6%-5.19%
1065360463 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกวังน้ำคู้182911111010-----
1065360464 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทอง2481111111814--+4+28.57+28.57
1065360465 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกดอนทอง2681011111715--+2+13.33+13.33
1065360466 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกบ้านกร่าง4151311112121-----28.57%
1065360467 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกในเมือง1,9534811449290--+2+2.22-2.22%
1065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกมะขามสูง7203011427235-+2+37+105.71+100
1065360481 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำ9783211224745--+2+4.44+2.22
1065360482 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำชุมแสงสงคราม2581211111515-----
1065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำหนองกุลา1,0852911335552--+3+5.77+3.85
1065360484 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มเนินกุ่ม83611--1010-----
1065360485 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่ม1,0012711224847--+1+2.13-4.26%
1065360491 วังทองพิทยาคมวังทองชัยนาม9783111224948--+1+2.08-
1065360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองวังนกแอ่น189711111111-----
1065360493 หนองพระพิทยาวังทองหนองพระ4461211112121-----
1065360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองแก่งโสภา147911111010-----
1065360495 บ้านกลางพิทยาคมวังทองบ้านกลาง5571511112728---1-3.57%-10.71%
1065360496 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองท่าหมื่นราม2921111111715--+2+13.33+6.67
1065360497 น้ำรินพิทยาคมวังทองบ้านกลาง195711111312--+1+8.33+8.33
1065360498 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองวังพิกุล2281211111413--+1+7.69+7.69
1065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก1,1053311335556---1-1.79%-7.14%
1065360500 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางวังโพรง2591211111615--+1+6.67-
1065360501 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางไทรย้อย2371111111415---1-6.67%-6.67%
1065360470 นครไทยนครไทยนครไทย1,5824211337777-----
1065360471 นาบัววิทยานครไทยนาบัว172911111310--+3+30+30
1065360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยนครชุม2131011111210--+2+20+20
1065360473 นครบางยางพิทยาคมนครไทยบ้านแยง3111211112020-----5%
1065360474 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยบ่อโพธิ์2151011111311--+2+18.18+18.18
1065360475 ยางโกลนวิทยานครไทยยางโกลน1731211111110--+1+10+10
1065360479 ชาติตระการวิทยาชาติตระการป่าแดง1,1863411335758---1-1.72%-3.45%
1065360480 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสวนเมี่ยง2591011111515-----
1065360486 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิราม1,3143711336363-----9.52%
1065360487 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามวงฆ้อง2581111111515-----
1065360488 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามดงประคำ2331211111212-----8.33%
1065360489 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์7132111113637---1-2.7%-5.41%
1065360490 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์คันโช้ง169911111010-----
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT