แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1053690315 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐ2,673741144126126-----4.76%
1053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ผาจุก8343011224442--+2+4.76+4.76
1053690322 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนบ้านแก่ง7312211223939-----5.13%
1053690316 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐ3,005781144144144-----8.33%
1053690328 บ้านโคนพิทยาพิชัยบ้านโคน1441111111110--+1+10-
1053690329 ดาราพิทยาคมพิชัยบ้านดารา102611--1210--+2+20+20
1053690318 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่า173911111010-----
1053690319 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์แสนตอ150611111010-----10%
1053690321 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์น้ำริด2291211111911--+8+72.73+72.73
1053690327 พิชัยพิชัยในเมือง2,1135511449999-----7.07%
1053690330 ลับแลศรีวิทยาลับแลไผ่ล้อม1541211111210--+2+20+20
1053690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลด่านแม่คำมัน1901211111310--+3+30+30
1053690331 ลับแลพิทยาคมลับแลฝายหลวง2011111111412--+2+16.67-8.33%
1053690333 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันบ่อทอง4621811112623--+3+13.04+13.04
1053690325 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่า5001811112926--+3+11.54+11.54
1053690323 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลา6062411213433-+1+1+3.03+3.03
1053690326 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคก6091811113029--+1+3.45+3.45
1053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดแสนตอ7442311224038--+2+5.26-
1065360459 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทอง3,047841144144146---2-1.37%-8.9%
1065360460 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกในเมือง3,066811144147147-----4.08%
1065360461 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกในเมือง2,384631144111112---1-0.89%-6.25%
1065360462 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกหัวรอ1,4984111337577---2-2.6%-5.19%
1065360463 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกวังน้ำคู้183911111010-----
1065360464 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทอง2451111111814--+4+28.57+28.57
1065360465 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกดอนทอง2641011111715--+2+13.33+13.33
1065360466 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกบ้านกร่าง4091311112121-----28.57%
1065360467 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกในเมือง1,9344811449290--+2+2.22-2.22%
1065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกมะขามสูง7193011427235-+2+37+105.71+100
1065360481 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำ9693211224745--+2+4.44+2.22
1065360482 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำชุมแสงสงคราม2551211111515-----
1065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำหนองกุลา1,0652911335552--+3+5.77+3.85
1065360484 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มเนินกุ่ม76611--1010-----
1065360485 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่ม9922711224847--+1+2.13-4.26%
1065360491 วังทองพิทยาคมวังทองชัยนาม9833011224948--+1+2.08-
1065360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองวังนกแอ่น185711111111-----
1065360493 หนองพระพิทยาวังทองหนองพระ4311211112121-----
1065360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองแก่งโสภา145911111010-----
1065360495 บ้านกลางพิทยาคมวังทองบ้านกลาง5511511112728---1-3.57%-10.71%
1065360496 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองท่าหมื่นราม2781111111715--+2+13.33+6.67
1065360497 น้ำรินพิทยาคมวังทองบ้านกลาง193711111312--+1+8.33+8.33
1065360498 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองวังพิกุล2201211111413--+1+7.69+7.69
1065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก1,0813311335556---1-1.79%-7.14%
1065360500 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางวังโพรง2551211111615--+1+6.67-
1065360501 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางไทรย้อย2371111111415---1-6.67%-6.67%
1065360470 นครไทยนครไทยนครไทย1,5574211337777-----
1065360471 นาบัววิทยานครไทยนาบัว171911111310--+3+30+30
1065360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยนครชุม2141011111210--+2+20+20
1065360473 นครบางยางพิทยาคมนครไทยบ้านแยง3171211112020-----5%
1065360474 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยบ่อโพธิ์2141011111311--+2+18.18+18.18
1065360475 ยางโกลนวิทยานครไทยยางโกลน1741211111110--+1+10+10
1065360479 ชาติตระการวิทยาชาติตระการป่าแดง1,1533411335758---1-1.72%-3.45%
1065360480 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสวนเมี่ยง2551011111515-----
1065360486 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิราม1,3033711336363-----9.52%
1065360487 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามวงฆ้อง2541111111515-----
1065360488 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามดงประคำ2211211111212-----8.33%
1065360489 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์6902111113637---1-2.7%-5.41%
1065360490 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์คันโช้ง169911111010-----
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT