เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
53012001 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์https://www.utd.ac.thuttaraditschool@gmail.com
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์http://www.tunu.ac.th
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ ตรอนhttp://www.tts.ac.thtrontrisin@yahoo.com
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี เมืองอุตรดิตถ์http://www.un.ac.thun.ac.th@hotmail.com
53012005 บ้านโคนพิทยา พิชัยhttp://www.bankhonpittaya.ac.thbp_utt@hotmail.com
53012006 ดาราพิทยาคม พิชัยhttp://www.daraschool.ac.th/dara@daraschool.ac.th
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยา เมืองอุตรดิตถ์http://www.thungkalowittaya.ac.th/thung2523@gmail.com
53012008 แสนตอวิทยา เมืองอุตรดิตถ์http://stwty.ac.th/seantor_vitaya@hotmail.co.th
53012010 น้ำริดวิทยา เมืองอุตรดิตถ์http://www.namrid.ac.th/
53012011 พิชัย พิชัยhttps://www.phichai.ac.th/phichaischool.gmail.com
53012012 ลับแลศรีวิทยา ลับแลhttp://www.ls.ac.thlablaesriwittaya@hotmail.com
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคม ลับแลhttp://dmpschool.ac.th/danmaekummun@gmail.com
53012014 ลับแลพิทยาคม ลับแลhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1053690331lablaepit.school@gmail.com
53012015 ทองแสนขันวิทยา ทองแสนขันhttps://sites.google.com/site/tskwschool2557/wava_jung@hotmail.com
53022001 ฟากท่าวิทยา ฟากท่าhttp://www.ftwschool.ac.thfakthawittaya@yahoo.com
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ ท่าปลาhttp://www.tpu.ac.th/tpuschool78@gmail.com
53022003 บ้านโคกวิทยาคม บ้านโคกhttps://www.facebook.com/BankhokwitthayakhomSchool/bankhokwittayakom@gmail.com
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ น้ำปาดhttp://www.npts.ac.th/wichakarnnpt@gmail.com
65012001 พิษณุโลกพิทยาคม เมืองพิษณุโลกhttp://www.pp.ac.th
65012002 เฉลิมขวัญสตรี เมืองพิษณุโลกhttp://www.chs.ac.ththeeranut.r@chs.ac.th
65012003 จ่านกร้อง เมืองพิษณุโลกhttps://www.jr.ac.thjakphu1501@obecmail.go.th
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เมืองพิษณุโลกhttp://www.tn.ac.thtn.ac.th@hotmail.com
65012005 วังน้ำคู้ศึกษา เมืองพิษณุโลกhttp://www.wnks.ac.thwangnankoosuksa@gmail.com
65012006 ท่าทองพิทยาคม เมืองพิษณุโลกhttp://www.ttp.ac.ththathongschool@gmail.com
65012007 ดอนทองวิทยา เมืองพิษณุโลกhttps://sites.google.com/site/donthongwitthaya/donthong256@gmail.com
65012008 บ้านกร่างวิทยาคม เมืองพิษณุโลกhttp://bkschool.ac.th/2019/bkschool@hotmail.com
65012009 พุทธชินราชพิทยา เมืองพิษณุโลกhttp://www.bdc.ac.th
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมืองพิษณุโลกhttp://www.pccpl.ac.th
65012011 บางระกำวิทยศึกษา บางระกำhttp://www.brs.ac.thbrs2011@hotmail.co.th
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ บางระกำhttp://www.chsk.ac.thchsskud@gmail.com
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา บางระกำhttp://www.pcsk.ac.thpcskschool@gmail.com
65022001 เนินกุ่มวิทยา บางกระทุ่มhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1065360484noenkumvittaya.school@gmail.com
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่มhttp://www.bkp.ac.thbangkrathum@gmail.com
65022003 วังทองพิทยาคม วังทองhttp://www.wtp.ac.th/laotie1108@obecmail.com.go.th
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม วังทองhttp://www.saritsena.thaischool.in.th/piggy_fonny@hotmail.com
65022005 หนองพระพิทยา วังทองhttp://nongpra.ac.th/np_pit@hotmail.co.th
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม วังทองhttps://www.facebook.com/sapwan2016/sapwanschool2010@gmail.com
65022007 บ้านกลางพิทยาคม วังทองhttp://www.bkpschool.ac.th/
65022008 เนินสะอาดวิทยาคม วังทองhttps://nsa.ac.th/noensaartwittayakom@hotmail.com
65022009 น้ำรินพิทยาคม วังทองhttps://www.facebook.com/nrpkschool
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษา วังทองhttp://wangpikulwittayasuksa.ac.th/tanmon1906@obecmail.obec.go.th
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา เนินมะปรางhttp://www.nss.ac.th/
65022012 วังโพรงพิทยาคม เนินมะปรางhttps://wppschool.ac.th/main/sarabanwpp2564@gmail.com
65022013 ไทรย้อยพิทยาคม เนินมะปรางhttp://www.syps.ac.th/saiyoiphittayakom@gmail.com
65032001 นครไทย นครไทยhttps://nakhonthai.thai.ac/nakhonthai.ac.th@gmail.com
65032002 นาบัววิทยา นครไทยhttp://nabua.ac.th/nabuawittaya039@gmail.com
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก นครไทยhttp://npr.ac.th/nakhonchoom@hotmail.com
65032004 นครบางยางพิทยาคม นครไทยhttp://www.nby.ac.th/nby2532@gmail.com
65032005 บ่อโพธิ์วิทยา นครไทยhttp://bpw.thaischool.in.th//bophowitt@gmail.com
65032006 ยางโกลนวิทยา นครไทยhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1065360475yangklonewit@gmail.com
65032010 ชาติตระการวิทยา ชาติตระการhttp://www.cw.ac.th
65032011 สวนเมี่ยงวิทยา ชาติตระการhttp://www.suanmeang.ac.thtantip2518@hotmail.com
65032012 พรหมพิรามวิทยา พรหมพิรามhttps://www.phws.ac.th/
65032013 วังมะด่านพิทยาคม พรหมพิรามhttps://wmd.ac.th/new/
65032014 ดงประคำพิทยาคม พรหมพิรามhttps://dongprakhampittaya.wixsite.com/mysite2020/
65032015 วัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์http://www.watbot.ac.th/watbotsuksa8@gmail.com
65032016 คันโช้งพิทยาคม วัดโบสถ์https://www.facebook.com/kanchongpittayakom/kanchongpitayakom@hotmail.com