ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ตรอนตรีสินธุ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012003
PERCODE 6 หลัก690322
กระทรวง 10 หลัก1053690322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตรอนตรีสินธุ์
ชื่อ (อังกฤษ)TRONTRISIN
หมู่ที่253
ถนน2
หมู่บ้านบ้านแก่ง - น้ำอ่าง
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0864454224
อีเมล์แอดเดรสtrontrisin@yahoo.com
เว็บไซต์http://www.tts.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/noL2N4euCEagncxb7

พิกัด


Latitude
17.4490490364
Longitude
100.141456561

100 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
(ตรอนตรีสินธุ์)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)