ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
อุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012004
PERCODE 6 หลัก690316
กระทรวง 10 หลัก1053690316
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อุตรดิตถ์ดรุณี
ชื่อ (อังกฤษ)UTTARADITDARUNI
หมู่ที่7/1
ถนน
หมู่บ้านประชานิมิตร
ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055411105
อีเมล์แอดเดรสun.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.un.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/5QfWFDbw8ppDLfB58

พิกัด


Latitude
17.6278820112
Longitude
100.097220604

106 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2564นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา
(อุตรดิตถ์ดรุณี)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566อุตรดิตถ์ดรุณีผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพดี ระดับชาติ
(สพฐ.)