ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
บ้านโคนพิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012005
PERCODE 6 หลัก690328
กระทรวง 10 หลัก1053690328
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคนพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHONPITTAYA
หมู่ที่199
ถนน4
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านโคน
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055455044
อีเมล์แอดเดรสbp_utt@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.bankhonpittaya.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/QaVmTrGHdxBA96iYA

พิกัด


Latitude
17.2016900895
Longitude
100.085043052

65 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน