ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ดาราพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012006
PERCODE 6 หลัก690329
กระทรวง 10 หลัก1053690329
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดาราพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)DARAPITTAYAKOM
หมู่ที่162/5
ถนน5
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านดารา
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055496136
อีเมล์แอดเดรสdara@daraschool.ac.th
เว็บไซต์http://www.daraschool.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/sdMzNbuNFxY7ZF4n6

พิกัด


Latitude
17.3774301982
Longitude
100.095950037

91 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนปลายทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25642 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566ดาราพิทยาคมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับภาค
(กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15)
2566ดาราพิทยาคมสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 รร.ระดับมัธยมศึกษาชนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม ระดับชาติ
(สพฐ.)