ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ทุ่งกะโล่วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012007
PERCODE 6 หลัก690318
กระทรวง 10 หลัก1053690318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งกะโล่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)THUNGKALOWITTAYA
หมู่ที่132
ถนน6
หมู่บ้าน
ตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055817904
อีเมล์แอดเดรสthung2523@gmail.com
เว็บไซต์http://www.thungkalowittaya.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/dtccFrtr4ZmtDVeeA

พิกัด


Latitude
17.5784283867
Longitude
100.146040348

108 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน