ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
แสนตอวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012008
PERCODE 6 หลัก690319
กระทรวง 10 หลัก1053690319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แสนตอวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)SEANTORWITTAYA
หมู่ที่13/1
ถนน3
หมู่บ้าน
ตำบลแสนตอ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055446331
อีเมล์แอดเดรสseantor_vitaya@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://stwty.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/XdLUnF5c4yUZU4He9

พิกัด


Latitude
17.6593826606
Longitude
100.322138271

127 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน