ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
น้ำริดวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012010
PERCODE 6 หลัก690321
กระทรวง 10 หลัก1053690321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)น้ำริดวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)NAMRIDWITTAYA
หมู่ที่101
ถนน7
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำริด
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055447418
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.namrid.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/oQxjWUyvCHBSja5NA

พิกัด


Latitude
17.6995970882
Longitude
100.12151238

110 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน