ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
พิชัย
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012011
PERCODE 6 หลัก690327
กระทรวง 10 หลัก1053690327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พิชัย
ชื่อ (อังกฤษ)PHICHAI
หมู่ที่9/9
ถนน3
หมู่บ้านพิชัย-บ้านโคน
ตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055421402
อีเมล์แอดเดรสphichaischool.gmail.com
เว็บไซต์https://www.phichai.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/M55rnfooV1C2y6LU8

พิกัด


Latitude
17.2845636071
Longitude
100.087755127

75 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2564พิชัยการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
(สพฐ.)