ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ด่านแม่คำมันพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012013
PERCODE 6 หลัก690332
กระทรวง 10 หลัก1053690332
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ด่านแม่คำมันพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)DANMAEKAMMAN PITTAYAKOM
หมู่ที่86
ถนน4
หมู่บ้านด่านแม่คำมัน-ปลายราง
ตำบลด่านแม่คำมัน
อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055816145
อีเมล์แอดเดรสdanmaekummun@gmail.com
เว็บไซต์http://dmpschool.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/vKhFEyLGnPQjdV378

พิกัด


Latitude
17.5278256683
Longitude
99.9529789387

110 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (กสทช.) 2562 USO Wrap (ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)3 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน