ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ลับแลพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012014
PERCODE 6 หลัก690331
กระทรวง 10 หลัก1053690331
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ลับแลพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)LABLAEPITTAYAKOM
หมู่ที่199
ถนน13
หมู่บ้านอินใจมี
ตำบลฝายหลวง
อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055431071
อีเมล์แอดเดรสlablaepit.school@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1053690331
แผนที่ https://goo.gl/maps/NxnCdTVmjTSsxwqz5

พิกัด


Latitude
17.651458
Longitude
100.054733

122 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน