ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ทองแสนขันวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012015
PERCODE 6 หลัก690333
กระทรวง 10 หลัก1053690333
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทองแสนขันวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)THONGSAENKHANWITTAYA
หมู่ที่265
ถนน9
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อทอง
อำเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055418071
อีเมล์แอดเดรสwava_jung@hotmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/tskwschool2557/
แผนที่ https://goo.gl/maps/k4X3KQsHK47wH5To6

พิกัด


Latitude
17.4713679768
Longitude
100.337132367

100 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน