ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ท่าปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53022002
PERCODE 6 หลัก690323
กระทรวง 10 หลัก1053690323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าปลาประชาอุทิศ
ชื่อ (อังกฤษ)THAPLAPRACHA-U-THIS
หมู่ที่78
ถนน1
หมู่บ้าน
ตำบลท่าปลา
อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055499094
อีเมล์แอดเดรสtpuschool78@gmail.com
เว็บไซต์http://www.tpu.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/pJccBzREQe1kkUKh9

พิกัด


Latitude
17.7881873022
Longitude
100.378980403

156.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566ท่าปลาประชาอุทิศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพชมเชย ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ท่าปลาประชาอุทิศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพดี ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นางสาวนาริน เกิดศิลป์
(ท่าปลาประชาอุทิศ)
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับชาติ
(สพฐ.)