ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
บ้านโคกวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53022003
PERCODE 6 หลัก690326
กระทรวง 10 หลัก1053690326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHOKWITTAYAKOM
หมู่ที่224
ถนน5
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านโคก
อำเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055486363
อีเมล์แอดเดรสbankhokwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์https://www.facebook.com/BankhokwitthayakhomSchool/
แผนที่ https://goo.gl/maps/9ELWJynGawSqGLJz6

พิกัด


Latitude
18.0222327
Longitude
101.0581935

220 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน