ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
น้ำปาดชนูปถัมภ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53022004
PERCODE 6 หลัก690324
กระทรวง 10 หลัก1053690324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)น้ำปาดชนูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)NAMPADCHANUPATHUM
หมู่ที่330/12
ถนน4
หมู่บ้าน
ตำบลแสนตอ
อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055481003
อีเมล์แอดเดรสwichakarnnpt@gmail.com
เว็บไซต์http://www.npts.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/ZkFjYeLE9smWoceQA

พิกัด


Latitude
17.7246569801
Longitude
100.67570684

155 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน