ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
พิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012001
PERCODE 6 หลัก360459
กระทรวง 10 หลัก1065360459
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พิษณุโลกพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)PHITSANULOKPITTAYAKOM
หมู่ที่1
ถนน8
หมู่บ้านเลี่ยงเมือง
ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055265000
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.pp.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/aUPUqzveDawcw3mWA

พิกัด


Latitude
16.800364395
Longitude
100.197617859

1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน