ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
จ่านกร้อง
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012003
PERCODE 6 หลัก360461
กระทรวง 10 หลัก1065360461
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)จ่านกร้อง
ชื่อ (อังกฤษ)JANOKRONG
หมู่ที่23/17
ถนน
หมู่บ้านจ่านกร้อง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055245743
อีเมล์แอดเดรสjakphu1501@obecmail.go.th
เว็บไซต์https://www.jr.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/6dVdPr8XnLtdKDQS7

พิกัด


Latitude
16.8280600193
Longitude
100.256563958

8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน