ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012004
PERCODE 6 หลัก360462
กระทรวง 10 หลัก1065360462
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)TRIAMUDOMSUKSA NORTH
หมู่ที่289
ถนน5
หมู่บ้าน
ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055322685
อีเมล์แอดเดรสtn.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.tn.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/bhNEux9pEit98EzUA

พิกัด


Latitude
16.8451248918
Longitude
100.265017703

16 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน