ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
วังน้ำคู้ศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012005
PERCODE 6 หลัก360463
กระทรวง 10 หลัก1065360463
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังน้ำคู้ศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)WANGNAMKOOSUKSA
หมู่ที่88
ถนน4
หมู่บ้านพิษณุโลก-บางกระทุ่ม
ตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055906107
อีเมล์แอดเดรสwangnankoosuksa@gmail.com
เว็บไซต์http://www.wnks.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/9H8mGzJTwUQiWwaA8

พิกัด


Latitude
16.6593835103
Longitude
100.278169722

22 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2565วังน้ำคู้ศึกษาผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)