ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ท่าทองพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012006
PERCODE 6 หลัก360464
กระทรวง 10 หลัก1065360464
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าทองพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)THATHONG PITTAYAKOM
หมู่ที่91/1
ถนน4
หมู่บ้านพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055333034
อีเมล์แอดเดรสthathongschool@gmail.com
เว็บไซต์http://www.ttp.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/cjr9XYF1HpjBKonr7

พิกัด


Latitude
16.7801711245
Longitude
100.20653503

5.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566รางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
(ท่าทองพิทยาคม)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. พล อต )
2566นางสาวสุจิตรา สุดเกตุ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(ท่าทองพิทยาคม)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)
2566ท่าทองพิทยาคมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชมเชย ระดับชาติ
(สพฐ.)