ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ดอนทองวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012007
PERCODE 6 หลัก360465
กระทรวง 10 หลัก1065360465
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอนทองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)DONTHONGWITTAYA
หมู่ที่256
ถนน1
หมู่บ้านพิษณุโลก-เด่นชัย
ตำบลดอนทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055295408
อีเมล์แอดเดรสdonthong256@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/donthongwitthaya/
แผนที่ https://goo.gl/maps/VuawxitxQGjS85BSA

พิกัด


Latitude
16.8804961103
Longitude
100.35647802

26 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (กสทช.) 2562 USO Wrap (ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)3 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน