ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012010
PERCODE 6 หลัก360468
กระทรวง 10 หลัก1065360468
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ชื่อ (อังกฤษ)PRINCESS CHULABHORN SCIENCE HIGH SCHOOL PHITSANULOK
หมู่ที่86
ถนน4
หมู่บ้านวัดโบสถ์-แควน้อย
ตำบลมะขามสูง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055245115
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.pccpl.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/1uJTS9jMpTjDnksE9

พิกัด


Latitude
16.9336470219
Longitude
100.235068013

22.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน