ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
บางระกำวิทยศึกษา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012011
PERCODE 6 หลัก360481
กระทรวง 10 หลัก1065360481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บางระกำวิทยศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)BANGRAKAMWITTAYASUKSA
หมู่ที่1
ถนน19
หมู่บ้าน
ตำบลบางระกำ
อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055371822
อีเมล์แอดเดรสbrs2011@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://www.brs.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/mmwCZWECvDqwfaoH8

พิกัด


Latitude
16.7567013197
Longitude
100.126096626

14 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2565บางระกำวิทยศึกษาผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)