ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012012
PERCODE 6 หลัก360482
กระทรวง 10 หลัก1065360482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)CHUMSAENGSONGKRAM
หมู่ที่2
ถนน7
หมู่บ้าน
ตำบลชุมแสงสงคราม
อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0947027525
อีเมล์แอดเดรสchsskud@gmail.com
เว็บไซต์http://www.chsk.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/96uGfuhb4ivWVYmZA

พิกัด


Latitude
16.7737545309
Longitude
100.01895679

29 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2565ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)