ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
เนินกุ่มวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022001
PERCODE 6 หลัก360484
กระทรวง 10 หลัก1065360484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เนินกุ่มวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)NOENKUMWITTAYA
หมู่ที่
ถนน4
หมู่บ้านสันติบันเทิง - บางกระทุ่ม
ตำบลเนินกุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055396005
อีเมล์แอดเดรสnoenkumvittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1065360484
แผนที่ https://goo.gl/maps/WHWpEwbQAQdMbWfc6

พิกัด


Latitude
16.542156921
Longitude
100.425333614

58.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน