ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
บางกระทุ่มพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022002
PERCODE 6 หลัก360485
กระทรวง 10 หลัก1065360485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บางกระทุ่มพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)BANGKRATHUMPITTAYAKOM
หมู่ที่
ถนน5
หมู่บ้าน
ตำบลบางกระทุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055391123
อีเมล์แอดเดรสbangkrathum@gmail.com
เว็บไซต์http://www.bkp.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/51Qbk7UbdPvqBh6C8

พิกัด


Latitude
16.5852645123
Longitude
100.293324477

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2564นางสาวกัลยาณี เจ็กท่านา
(บางกระทุ่มพิทยาคม)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
(สพฐ.)
2564นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล
(บางกระทุ่มพิทยาคม)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
(สพฐ.)