ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
วังทองพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022003
PERCODE 6 หลัก360491
กระทรวง 10 หลัก1065360491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังทองพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)WANGTHONGPHITTHAYAKOM
หมู่ที่
ถนน7
หมู่บ้านพิษณุโลกหล่มสัก
ตำบลชัยนาม
อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055986555
อีเมล์แอดเดรสlaotie1108@obecmail.com.go.th
เว็บไซต์http://www.wtp.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/QWf9YzMtVCmaQnPz6

พิกัด


Latitude
16.8440185908
Longitude
100.453681654

41 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2564นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์
(วังทองพิทยาคม)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
(สพฐ.)