ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022004
PERCODE 6 หลัก360492
กระทรวง 10 หลัก1065360492
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)SARITSENAPITAYAKOM
หมู่ที่15
ถนน19
หมู่บ้าน
ตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055989480
อีเมล์แอดเดรสpiggy_fonny@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.saritsena.thaischool.in.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/dqawaMkRDsawBzJJ7

พิกัด


Latitude
16.847823144
Longitude
100.530518169

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน