ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
หนองพระพิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022005
PERCODE 6 หลัก360493
กระทรวง 10 หลัก1065360493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองพระพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)NONGPHRAPHITTAYA
หมู่ที่
ถนน6
หมู่บ้าน
ตำบลหนองพระ
อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0631282555
อีเมล์แอดเดรสnp_pit@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://nongpra.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/9NdZT93oVCFxwLTQA

พิกัด


Latitude
16.6879649483
Longitude
100.43300069

38 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566นายธนวัฒน์ จันทร์อุบล
(หนองพระพิทยา)
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับชาติ
(สพฐ.)