ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
บ้านกลางพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022007
PERCODE 6 หลัก360495
กระทรวง 10 หลัก1065360495
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกลางพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)BANKLANGPITTAYAKOM
หมู่ที่118
ถนน1
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านกลาง
อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055989740
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.bkpschool.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/jHMnqsrvQGyLb1dBA

พิกัด


Latitude
16.9648994006
Longitude
100.594992553

75.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 25651 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน