ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
น้ำรินพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022009
PERCODE 6 หลัก360497
กระทรวง 10 หลัก1065360497
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)น้ำรินพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)NAMRINPITTAYAKOM
หมู่ที่231
ถนน23
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านกลาง
อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055989241
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://www.facebook.com/nrpkschool
แผนที่ https://goo.gl/maps/b4kBK7JW29Tm5J2y6

พิกัด


Latitude
17.0009495316
Longitude
100.511831078

58 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนปลายทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25642 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน