ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
วังพิกุลวิทยศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022010
PERCODE 6 หลัก360498
กระทรวง 10 หลัก1065360498
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังพิกุลวิทยศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)WANGPIKULWITTAYASUKSA
หมู่ที่147
ถนน11
หมู่บ้าน
ตำบลวังพิกุล
อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0864463801
อีเมล์แอดเดรสtanmon1906@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์http://wangpikulwittayasuksa.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/3GpR2Db53pQyTx7ZA

พิกัด


Latitude
16.7877474689
Longitude
100.352445081

25.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (กสทช.) 2562 USO Wrap (ห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)3 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน