ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
เนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022011
PERCODE 6 หลัก360499
กระทรวง 10 หลัก1065360499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)NOENMAPRANGSUKSAWITTAYA
หมู่ที่460
ถนน4
หมู่บ้านสากเหล็ก-บ้านมุง
ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055992145
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.nss.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/79MjesHhBDjcVV9c6

พิกัด


Latitude
16.5524831776
Longitude
100.610054476

89.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (กสทช.) 2562 ศูนย์ USO Net (ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ) 1 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566นางสาวสุกัญญา บางปา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
(เนินมะปรางศึกษาวิทยา)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)