ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
วังโพรงพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022012
PERCODE 6 หลัก360500
กระทรวง 10 หลัก1065360500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังโพรงพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)WANGPHRONGPHITHAYAKHOM
หมู่ที่455
ถนน4
หมู่บ้านวังทรายพูน-วังโป่ง
ตำบลวังโพรง
อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055992427
อีเมล์แอดเดรสsarabanwpp2564@gmail.com
เว็บไซต์https://wppschool.ac.th/main/
แผนที่ https://goo.gl/maps/YLFyZvgmtmU8DzCC7

พิกัด


Latitude
16.4091142397
Longitude
100.68125511

103 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน