ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
นาบัววิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032002
PERCODE 6 หลัก360471
กระทรวง 10 หลัก1065360471
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาบัววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)NABUAWITTAYA
หมู่ที่60
ถนน5
หมู่บ้าน
ตำบลนาบัว
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055991301
อีเมล์แอดเดรสnabuawittaya039@gmail.com
เว็บไซต์http://nabua.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/eaSuZRhQ3dKwqVDd7

พิกัด


Latitude
17.2039783392
Longitude
100.867888429

125 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน