ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032003
PERCODE 6 หลัก360472
กระทรวง 10 หลัก1065360472
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อ (อังกฤษ)NAKHONCHUMPHITTAYA RATCHAMUNGKARAPHISEAK
หมู่ที่114
ถนน1
หมู่บ้าน
ตำบลนครชุม
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0813541528
อีเมล์แอดเดรสnakhonchoom@hotmail.com
เว็บไซต์http://npr.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/EaTk9HEnH9gyGvtc7

พิกัด


Latitude
17.3151308697
Longitude
100.844713457

144 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน