ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
นครบางยางพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032004
PERCODE 6 หลัก360473
กระทรวง 10 หลัก1065360473
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นครบางยางพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)NAKORNBANGYANGPITTAYAKOM
หมู่ที่212
ถนน11
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านแยง
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055991034
อีเมล์แอดเดรสnby2532@gmail.com
เว็บไซต์http://www.nby.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/wmh9cWq26e41AMny9

พิกัด


Latitude
16.8881006358
Longitude
100.793677375

85 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน