ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
บ่อโพธิ์วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032005
PERCODE 6 หลัก360474
กระทรวง 10 หลัก1065360474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ่อโพธิ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BOPHOWITTAYA
หมู่ที่91
ถนน6
หมู่บ้านนครไทย-ด่านซ้าย
ตำบลบ่อโพธิ์
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055991457
อีเมล์แอดเดรสbophowitt@gmail.com
เว็บไซต์http://bpw.thaischool.in.th//
แผนที่ https://goo.gl/maps/6CGksMTomshaMZSSA

พิกัด


Latitude
17.1555369
Longitude
100.9554297

130 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน