ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ยางโกลนวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032006
PERCODE 6 หลัก360475
กระทรวง 10 หลัก1065360475
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ยางโกลนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)YANGKLONEWITTAYA
หมู่ที่55
ถนน9
หมู่บ้าน
ตำบลยางโกลน
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0831666762
อีเมล์แอดเดรสyangklonewit@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1065360475
แผนที่ https://goo.gl/maps/D67RZdJaRWeUuHwKA

พิกัด


Latitude
17.1697821246
Longitude
100.914724308

126 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน