ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ชาติตระการวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032010
PERCODE 6 หลัก360479
กระทรวง 10 หลัก1065360479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชาติตระการวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)CHATTRAKARNWITTAYA
หมู่ที่124
ถนน4
หมู่บ้าน
ตำบลป่าแดง
อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055381044
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.cw.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/wgRtv15Ka5DPh9EV9

พิกัด


Latitude
17.2787626
Longitude
100.5934993

113 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน