ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
สวนเมี่ยงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032011
PERCODE 6 หลัก360480
กระทรวง 10 หลัก1065360480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สวนเมี่ยงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)SUANMEANGWITTAYA
หมู่ที่80
ถนน8
หมู่บ้าน
ตำบลสวนเมี่ยง
อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055009904
อีเมล์แอดเดรสtantip2518@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.suanmeang.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/cem5NVbb6PEFi1Kn8

พิกัด


Latitude
17.2109955786
Longitude
100.527270725

124 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (กสทช.) 2561 ศูนย์ USO Net (ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)1 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน