ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
พรหมพิรามวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032012
PERCODE 6 หลัก360486
กระทรวง 10 หลัก1065360486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พรหมพิรามวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)PHROMPIRAMWITTAYA
หมู่ที่477
ถนน1
หมู่บ้านพรหมวิถี
ตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055369100
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://www.phws.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/CUP3YbR18RjTQfS77

พิกัด


Latitude
17.0367143056
Longitude
100.202593491

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน