ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ดงประคำพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032014
PERCODE 6 หลัก360488
กระทรวง 10 หลัก1065360488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดงประคำพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)DONGPRAKAMPITTAYAKOM
หมู่ที่
ถนน6
หมู่บ้าน
ตำบลดงประคำ
อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055993451
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://dongprakhampittaya.wixsite.com/mysite2020/
แผนที่ https://goo.gl/maps/jTq5AQsnPYuUN14m6

พิกัด


Latitude
17.1519523784
Longitude
100.214723811

39 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน