ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
วัดโบสถ์ศึกษา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032015
PERCODE 6 หลัก360489
กระทรวง 10 หลัก1065360489
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดโบสถ์ศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)WATBOTSUKSA
หมู่ที่528
ถนน4
หมู่บ้านพิษณุโลก-เด่นชัย
ตำบลวัดโบสถ์
อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0882905176
อีเมล์แอดเดรสwatbotsuksa8@gmail.com
เว็บไซต์http://www.watbot.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/cTnYpGNR9i3jxJQR8

พิกัด


Latitude
16.9817233925
Longitude
100.325633014

41 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน