ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
คันโช้งพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032016
PERCODE 6 หลัก360490
กระทรวง 10 หลัก1065360490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คันโช้งพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)KANCHONGPITTAYAKOM
หมู่ที่
ถนน6
หมู่บ้านท่างาม โป่งแค
ตำบลคันโช้ง
อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055009876
อีเมล์แอดเดรสkanchongpitayakom@hotmail.com
เว็บไซต์https://www.facebook.com/kanchongpittayakom/
แผนที่ https://goo.gl/maps/fwnrWWa9e6ESoMHY9

พิกัด


Latitude
17.2527204175
Longitude
100.335596299

69 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน