ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
วังมะด่านพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032013
PERCODE 6 หลัก360487
กระทรวง 10 หลัก1065360487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังมะด่านพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)WANGMADANPITTAYAKOM
หมู่ที่
ถนน9
หมู่บ้าน
ตำบลวงฆ้อง
อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819626950
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://wmd.ac.th/new/
แผนที่ https://goo.gl/maps/2i7Kk31U3uCnq1Rb8

พิกัด


Latitude
17.1289653075
Longitude
100.098037122

52 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (กสทช.) 2562 USO Wi-Fi (บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง)1 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน