ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
อุตรดิตถ์
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53012001
PERCODE 6 หลัก690315
กระทรวง 10 หลัก1053690315
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อุตรดิตถ์
ชื่อ (อังกฤษ)UTTARADIT
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055411104
อีเมล์แอดเดรสuttaraditschool@gmail.com
เว็บไซต์https://www.utd.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/jQ7ftVthJbUNVsJ47

พิกัด


Latitude
17.6335859603
Longitude
100.097087345

116 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2564นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์
(อุตรดิตถ์)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
(สพฐ.)